MPPSC

Kothari Results

Akhilesh Singh
CTO 2015
Resham Dwivedi
DSP
Nikita Singh
DSP
Lalit Kashyap
DSP
Vivek Kumar Gautam
DSP
Bheemsen Patel
Sahayak Nirikshak
Akansha Bachote
Sahayak Sanchalak
Pankaj Dawar
MP Vitta Sewa